O NAMA
Dječji vrtić Vinkovci je javna ustanova čiji je osnivač Grad Vinkovci, koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu.
Uređena je Statutom Dječjeg vrtića Vinkovci.
Djelatnost se ostvaruje i provodi sukladno s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim i kulturnim potrebama obitelji.
Dječji vrtić je mjesto koje omogućava ulazak nas odraslih u djetetov svijet. U našim vrtićima i jaslicama počinje izazov za dijete i za odgojitelja. Za dijete kao potreba i želja da slijedi svoj interes, usavršava sposobnosti i propituje vlastite mogućnosti. Za odgajatelja da ispituje i promišlja snagu osobnog djelovanja. Djetetu je to proces razvoja i sazrijevanja, a nama izazovna ljepota sudjelovanja u čudotvornom procesu odrastanja. U tom procesu djetetu treba ljubav, strpljenje i podrška, a to u vrtiću dobiva. U fokusu su ne toliko sredstva koliko odnos prema djetetu, osobnost odgojitelja i njihova usmjerenost na dijete.

ŠTO NAM JE U DJEČJEM VRTIĆU VAŽNO
Živjeti svakodnevno u okruženju koje podržava humane vrijednosti, naglašava suradnju, sudjelovanje i interakciju svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, potiče vrijednosti znanja, solidarnosti, identiteta i odgovornosti.
U vrtićima i jaslicama realiziramo jaslički / vrtički kurikulum koji je usklađen s potrebama djece i zaposlenih roditelja. Nastojimo osigurati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, podržavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspješno uspostavljati suradnju s roditeljima, neposrednim dječjim okruženjem i širom lokalnom zajednicom.

NAŠA MISIJA
U Dječjem vrtiću Vinkovci nastojimo njegovati kulturu igre kao bitan medij za razmjenu informacija i osnaživanje socijalnih kontakata među djecom. Želimo da je naš vrtić mjesto gdje će se dijete osjećati sigurno i zaštićeno, a s druge strane imati priliku za istraživanjem, proučavanjem i boravku na mjestu gdje mu je omogućena čarolija i radost otkrivanja nečeg novog, mjesto gdje će radosno učiti, odrastati i živjeti.

NAŠA VIZIJA
Zajednička vizija svih radnika vrtića je da zajedno s roditeljima koračamo prema dogovorenim kriterijima kvalitete, prema radu koji je usmjeren na cjelovit razvoj djece  te da svi zajedno vrtić doživljavaju kao mjesto učenja, radosti i življenja.

NAŠE GESLO
Vaše dijete je posebno, drukčije od ostale djece i dopustimo mu zajedno da takvo i ostane.