Uspješno završen projekt "Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića "Budućnost" u sklopu Centra za predškolski odgoj Vinkovci"

konkurentnost i kohezija   strukturalni fondovi   fond za zastitu okolisa     eu
 Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj  

U rujnu 2016.g. završen je projekt "Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja". Pomoć pri izradi projektnog prijedloga pružila je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca "Via" d.o.o.. Stručnjaci Agencije "Via" aktivno su sudjelovali i asistirali u realizaciji čitavog projekta.

Izrađen je glavni projekt na temelju kojeg će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

e-max.it: your social media marketing partner