Stribor

konkurentnost i kohezija   strukturalni fondovi   fond za zastitu okolisa     eu
 Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj  

Centar za predškolski odgoj Vinkovci prijavio je projektne prijedloge na Poziv-pilot projekt "Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja" objavljenog od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

U travnju 2016.g. ravnateljica Mirjana Pešec potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za dječji vrtić "Stribor".

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića "Stribor" u sklopu Centra za predškolski odgoj Vinkovci

Svrha ugovora
Svrha Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstava  u svrhu izrade projektne dokumentacije (Glavnog projekta) za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića "Stribor" u sklopu Centra za predškolski odgoj Vinkovci.

Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja Projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na 89.400,00 HRK.
Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 89.400,00  HRK.
Iz EFRR-a financirat će se 75.990,00 HRK što predstavlja 85 % ukupno prihvatljivih troškova Projekta.
Iz Fonda financirat će se 13.410,00 HRK što predstavlja 15 % ukupno prihvatljivih troškova Projekta.

Ciljevi projekta
Cilj Projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.
Provedbom Projekta za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Centra za predškolski odgoj Vinkovci, DV „Budućnost“, u Vinkovcima procjenjuje se smanjenje potrošnje toplinske energije za grijanje za 60%.
Projektom su predviđene sljedeće mjere radi postizanja veće učinkovitosti:

Popis mjera

Građevinske mjere:

  • Poboljšanje toplinske zaštitne ovojnice
  • Zamjena vanjske stolarije
  • Toplinska izolacija vanjskog zida
  • Toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu
  • Rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora

Strojarske i elektrotehničke mjere:

  • Ugradnja termostatskih radijatorskih ventila
  • Ugradnja sloarnih toplinskih kolektora
  • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom

Razdoblje provedbe projekta
Planirano vrijeme realizacije projekta je od svibnja do rujna 2016.g.

 

e-max.it: your social media marketing partner