Pčelica

konkurentnost i kohezija   strukturalni fondovi   fond za zastitu okolisa     eu
 Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj  

Centar za predškolski odgoj Vinkovci prijavio je projektne prijedloge na Poziv-pilot projekt "Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja" objavljenog od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

U svibnju 2016.g. ravnateljica Mirjana Pešec potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.  za dječji vrtić "Pčelica". 

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade
Centra za predškolski odgoj Vinkovci, Dječjeg vrtića „Pčelica“, Vinkovci

 Svrha Ugovora
Svrha Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstava u svrhu izrade projektne dokumentacije (Glavnog projekta) za energetsku obnovu zgrade Centra za predškolski odgoj Vinkovci, Dječjeg vrtića „Pčelica“, Vinkovci.

Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja Projekta
Ukupna vrijednost Projekta se određuje na 49.250,00 HRK
Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 49.250,00 HRK
Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirat će se 41.862,50 HRK što predstavlja 85 % ukupno prihvatljivih troškova .
Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirat će se 7.387,50 HRK što predstavlja 15 % ukupno prihvatljivih troškova.

Ciljevi projekta
Cilj Projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.
Provedbom Projekta za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Centra za predškolski odgoj Vinkovci, DV „Pčelica“ u Vinkovcima procjenjuje se smanjenje potrošnje toplinske energije za grijanje za 44,86%.
Projektom su predviđene sljedeće mjere radi postizanja veće učinkovitosti:

Popis mjera

1. GRAĐEVINSKE MJERE
  Poboljšanje toplinske zaštite ovojnice Toplinska izolacija vanjskog zida
    Toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu
  Zamjena vanjske stolarije  
1. STROJARSKE I ELEKTROTEHNIČKE MJERE
 

Ugradnja termostatskih radijatorskih ventila

 
  Ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla  
  Ugradnja solarnih toplinskih kolektora  
  Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom  

Razdoblje provedbe projekta
Planirano vrijeme realizacije projekta je od svibnja do rujna 2016.g.

 

e-max.it: your social media marketing partner