JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U REDOVITE PROGRAME ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

KLASA: 034-02/19-01/01
URBROJ: 2188-44-01-19-1
Vinkovci, 6. svibnja 2019.g.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Vinkovci, članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, Dječji vrtić Vinkovci objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI za pedagošku godinu 2019./2020.

Objavljuje se upis u redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.

 

Vrtići u sklopu Dječjeg vrtića Vinkovci su:

 1. Dječji vrtić i jaslice «Stribor», J.J.Strossmayera 7, Vinkovci
 2. Dječji vrtić «Budućnost», M.J.Zagorke 44, Vinkovci
 3. Dječji vrtić «Vladimir Nazor», Blok V.Nazora 7, Vinkovci
 4. Dječji vrtić «Naša radost», P.Miškine 69, Vinkovci
 5. Dječji vrtić «Lenije», H.D.Genschera 10, Vinkovci
 6. Dječji vrtić «Pčelica», Dvanaest redarstvenika 18a, Vinkovci

 

U program jaslica može se upisati dijete koje do 31. kolovoza 2019.g. navrši 1 godinu života.

U vrtićki program može se upisati dijete koje do 31.kolovoza 2019.g. navrši 3 godine života.

 

Broj slobodnih mjesta

Skupina

Dob djece

DV Budućnost

Broj slobodnih mjesta

DV Pčelica

Broj slobodnih mjesta

DV Vladimir Nazor

Broj slobodnih mjesta

DV Naša radost

Broj slobodnih mjesta

DV Lenije

Broj slobodnih mjesta

Jaslice Stribor

Broj slobodnih mjesta

DV Stribor

Broj slobodnih mjesta

Jaslička

1 do 3 godine

7

7

7

6

2

30

-

Mlađa

3 do 4 godine

0

6

2

-

-

-

0

Mlađa

3 do 5 godina

-

0

0

Srednja

5 do 6 godina

4

0

0

-

-

-

0

Starija

6 do 7 godina

0

0

0

-

-

-

0

Mješovita

3 do 7 godina

 -

6

4

 -

 -

                 
 

UKUPNO

11

13

9

12

6

30

0

                 
             
                     

 

Zahtjevi za upis s popratnom obveznom dokumentacijom se podnose u Upravi vrtića (J.J.Strossmayera 7, Vinkovci) od 6. svibnja do 24. svibnja 2019.g. svakog radnog dana od 7,00 do 14,30 sati., Zahtjevi za upis dostupni su u Upravi vrtića i na web stranici www.dv-vinkovci.hr.

 

Obveza dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za upis je:

 1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (preslika)
 2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i najmanje jednog roditelja (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu najmanje jednog roditelja (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Izjava o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac se kupuje u knjižari)
 5. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili staratelja
 6. Potvrda liječnika za prijem u vrtić
 7. Za djecu s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama preslika zdravstvene dokumentacije djeteta
 8. Potvrda o radnom statusu roditelja i drugi dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (rješenje za žrtve i invalide Domovinskog rata, rješenje za dijete uzeto na uzdržavanje, rješenje o pravu na stalnu socijalnu pomoć, rješenje o dječjem doplatku za tekuću godinu, dokaz o samohranosti i dr.)

 

Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića i web stranici www.dv-vinkovci.com 30. svibnja 2019.g. Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vinkovci do 14. lipnja 2019.g.

Roditeljski sastanak  roditelja novoupisane djece biti će 6. lipnja 2019.g. (četvrtak) u 17 sati u dječjem vrtiću „Stribor“, J.J.Strossmayera 7, Vinkovci.

Primljena djeca upisuju se u jaslice/vrtić i počinju koristiti program početkom nove pedagoške godine, odnosno 1. rujna 2019.g.

Ravnateljica
Suzana Zidar

ZAHTJEV ZA UPIS PEDAGOŠKA 2019-2020

e-max.it: your social media marketing partner