OBAVIJEST roditeljima djece koja pohađaju Predškolu

KLASA: 601-02/16-01/02
URBROJ: 2188-44-01-16-1
Vinkovci, 1. rujna 2016.g.

Temeljem članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 ), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08, 90/10), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole ( NN 107/14 ) Centar za predškolski odgoj Vinkovci objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Pozivaju se roditelji predškolske djece rođene od 1.4.2010. do 31.3.2011. godine koja nisu oduhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu koja nisu oduhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu.

Djeca s teškoćama mogu se prijaviti i dvije godine prije polaska u osnovnu školu ukoliko dostave Rješenje o kategorizaciji nadležne ustanove.

Program predškole obvezan je i besplatan te će se provoditi u Centru za predškolski odgoj Vinkovci od 3. listopada 2016. godine do 31. svibnja 2017.godine.

Program predškole provodite će se u dječjem vrtiću "Vladimir Nazor" i dječjem vrtiću "Budućnost"

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u Upravi Centra za predškolski odgoj Vinkovci, J.J. Strossmayera 7 ili na Internet stranicama Centra ( www.cpo-vinkovci.hr ).

 

Zahtjev za upis mogu podnijeti roditelji ili skrbnici djece s područja grada Vinkovaca.

Uz zahtjev potrebno je obvezno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (preslika)
  2. uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i najmanje jednog roditelja (ne starije od 6 mjeseci)
  3. preslike važećih osobnih iskaznica roditelja
  4. potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  5. ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: preslika zdravstvene i druge dokumentacije (sukladno članku 6. Državnog pedagoškog standarda)

 Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom podnose se od 1.rujna do 23.rujna 2016. godine u upravi Centra za predškolski odgoj Vinkovci, J.J. Strossmayera 7, Vinkovci, u vremenu od 6,30 do 14,30 sati.

Upisana djeca počinju koristiti usluge Centra od 3. listopada 2016.godine (ponedjeljak) prema utvrđenom rasporedu koji će biti objavljen na oglasnim pločama Centra.

Roditeljski sastanak za sve roditelje polaznika predškole održat će se 30.rujna 2016. godine (petak) u 17,00 sati u DV Vladimir Nazor i DV Budućnost ovisno o tome u kojem vrtiću će dijete pohađati program predoškole. Na roditeljski sastanak trebaju doći samo roditelji (bez djece).

Ravnateljica:
Mirjana Pešec, prof.

 

PREUZMI ZAHTJEV: Zahtjev za upis u predškolu 2016-2017

 

e-max.it: your social media marketing partner