Četvrtak, 09 Lipanj 2022 00:00

ODLUKA o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Vinkovci za pedagošku godinu 2022./2023.

KLASA: 007-04/22-01/03

URBROJ:2196-4-12-04-22-9

Na temelju čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), čl.38. Statuta Dječjeg vrtića Vinkovci (KLASA: 012-03/17-01/01, URBROJ: 2188-44-01-17-1), čl.13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću  Vinkovci (KLASA: 601-02/22-02/13, URBROJ: 2196-4-12-04-22-1) i Odluke o rezultatima bodovanja zahtjeva za upis (KLASA: 601-02/22-02/14, URBROJ: 2196-4-12-01-22-6)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vinkovci na svojoj 5. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2022.g. donijelo je

O D L U K U o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Vinkovci za pedagošku godinu 2022./2023.

 

I.

 

Temeljem natječaja za upis djece u Dječji vrtić Vinkovci koji je trajao od 12.svibnja do 20. svibnja 2022.g. zaprimljeno je 175 zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Vinkovci.

Upisano je ukupno 97 djece.

Na listi čekanja neupisane djece zbog nedovoljnog broja bodova u odnosu na slobodna mjesta za upis nalazi se 44 djece.

Na listi čekanja neupisane djece zbog mjesta prebivališta izvan Vinkovaca u odnosu na slobodna mjesta za upis nalazi se 15 djece.

Na listi čekanja neupisane djece zbog dobi djeteta manje od 1. godine nalazi se 19 djece.

Nakon provedenog natječaja za upis djece u pedagošku godinu 2022./2023. Dječji vrtić Vinkovci nema slobodnih kapaciteta za upis.

 

II.

Rezultati upisa djece u Dječji vrtić Vinkovci su:

 

PO Jaslice Stribor

 

LISTA UPISANE DJECE

UID Zahtjeva

Šifra Zahtjeva

Bodovi

 

95b9ac97-0406-4430-b672-5ad5e960eee3

3808527

21

 

19975701-3216-446f-a669-174ca4e96b46

9058910

20

 

a51f2c78-ac3f-4126-a36a-86d741c8eef9

6700583

16

 

c85c1efb-f067-4082-a492-0eaa484dde25

3838850

15

 

77d43f9d-8899-4a23-8931-ac1e48b69084

9303486

15

 

4304db17-efd7-437f-88fd-4f9d308c2016

1148921

15

 

bf16c90d-bcd6-46f3-a2cf-3b162cdfd8e8

4518054

15

 

1147b770-4a02-4d35-b5c8-a9c0accfa26b

7073206

15

 

db6c7ea5-a0f2-40c7-87e2-ec6427ae86b5

1414051

15

 

30efc662-e678-4fc8-8fbe-b58b9beaf817

4244235

15

 

0e1f01c0-57fd-465d-bfc7-65ba9b1c321d

3426747

15

 

398184c7-cbec-4387-aed6-85786d2956a5

6411438

15

 

1f29c529-1d67-4d8b-9121-dbc5187d671b

9523392

15

 

eb6eaff0-c8f6-438d-a840-57decbc5cc07

3238079

15

 

9c52fbaa-c5f0-4dc7-a188-1bd0a24f7c38

9115015

15

 

cca7dd48-f290-4474-9e0f-f6330446769a

9553359

15

 

3c6ea863-e290-4c18-8b22-f99d96d7f599

2516866

15

 

bf024402-2276-4473-82dd-053587899312

4770837

15

 

50bca509-390b-4476-b6b3-5460ff01ee60

5083439

15

 

9af4fb09-9d29-469b-9af5-fe9334807fd3

5080313

15

 

121a48bc-40d7-4290-a6b6-8b4d3d3bda15

1436941

15

 

5847a3d1-90e5-4827-8ce7-af1861d8696b

6321211

15

 

eeb5fa7a-a7b4-4520-945f-a26b75d93c66

2471769

15

 

960989b4-8977-4a7d-8409-166bda182ca2

1562180

15

 

f3f1431d-f2e0-4b22-b183-a0f3cb391c77

8203882

15

 

33d40262-986f-4f66-957e-f9d0bcfc57f1

9441308

15

 

87fdc146-9886-414f-b0eb-e1ddd0fd019c

0750786

15

 

e57be9ad-340b-4103-80ad-c2061807fbed

8942579

15

 

ce10c644-55cd-4f13-8eb6-e3e5e92b9403

7789443

15

 

65536be3-8695-4826-bbcf-2d87dcbe078b

0702950

15

 

e75af5da-3c17-4b00-97e8-d23d3fa51c8e

3843973

15

 

ac8c7343-eabf-4fe8-9878-e4a0f3ed705d

6707502

15

 

8ee31f1d-566b-43e0-ac8c-affa1bfb1b87

3791249

15

 

     

 

     

 

LISTA ČEKANJA NEUPISANE DJECE

 

 

 

09da5e16-b8e1-4d31-adda-2bfcbcde3732

9016851

20

 

1ba4a977-9ab0-4789-8a85-6fdd862ebba6

3659009

15

 

6184b893-931f-4ae7-91e6-d255b7ce7409

0270844

15

 

80e9ca50-c1e7-45e6-8c1e-3044160eceee

1377161

15

 

b0e01a24-fe25-4010-939c-0e9336cb940a

9578617

15

 

b10a6bbb-5ab7-4406-ba0d-17794ed6d1ea

3217279

15

 

1e905d5d-504a-4fa8-84af-f7e7f1d5f13f

7845903

15

 

e013f39a-0d30-4d1b-9e37-6fe0d12c2324

8172468

15

 

1ec57116-20be-4ae1-8e5f-f822c98d26c0

8141207

15

 

4d11102d-9336-47ba-bd22-2dfe3b390a07

6606166

15

 

00c43715-bc48-4fb3-b742-c12174baa3b1

6734501

7

 

4aaaa470-c0c9-492d-aefc-722e994a9834

0056544

7

 

342c04cc-e119-49bf-a729-ca94db1583d0

5117715

6

 

6f491a84-6c9a-49a0-9a7f-857b9766a633

7986431

2

 

9a0efc39-968f-4ef3-86e7-7afe58ac2234

5691759

2

 

197578e8-11df-433f-9923-c350eba00123

5378873

1

 

28e1a233-133d-472a-acb7-309f8dcf8572

8377901

1

 

f3f1b6a6-3ef8-4b9c-a21d-dd59f51b0d84

5107989

1

 

3a511639-0241-4572-8ccc-e720f49c4d57

9935777

1

 

fb43f00d-5fc7-4319-a274-aa8e36fddf87

3412283

1

 

24ffac14-b04b-47ea-b266-3a9fc2410a09

2183461

1

 

590e7a89-6e33-4912-a803-77e180899a02

5928817

0

 

d2f7ab70-3c95-44c2-bbea-cf430fdd5107

8719908

15

 

a3bb697b-da75-47d3-968d-24fb25a45f24

5639812

15

 

85608acb-f17c-4bfa-b323-47bf9b20a6e4

3321183

15

 

f98d6322-888b-410c-a997-def406a18766

2294922

15

 

3e5eca6b-d643-4371-a421-c1da32c03e4f

6850150

15

 

018b5898-8d25-4bf0-af10-290d665f05cb

4210525

15

 

f80ed092-8451-48cd-86bb-e2835721c873

3022799

1

 

 

 

PO Budućnost

 

LISTA UPISANE DJECE

UID Zahtjeva

Šifra Zahtjeva

Bodovi

a615aa3d-40a1-47cb-8233-cee455d31ba1

8211640

21

ff14befe-7f07-4b4c-8fb3-78364e013493

6852386

20

4ed82817-0d97-4156-8998-d99a977a7049

7477071

20

645a60bd-ed53-4a2d-921d-ef68cc93aaf4

2357332

19

de43741f-77de-434c-9da9-55cd56f377dc

5703457

16

b7856ace-17a2-4b27-8df0-4d740e5219a1

3652100

16

8ede26de-79c9-4b93-86b3-5874f06f041b

6095043

16

3c2b9812-6ffc-4df4-9c55-8ee395b76e5d

1361590

15

794faf92-388e-44e3-adaa-4efe173cf6c1

1371604

15

20d7ca91-9158-4114-ab7f-cb2a9008b98a

7543085

15

c8d09a52-cee4-4424-8048-42019058b2dc

4197234

15

52360600-42b8-46c8-ac1d-bc812d954c13

7637201

15

5d7db4b3-557e-46bb-8806-5b88cd834215

9770191

15

178877b1-9c4b-4221-87ae-747e147d74ca

5307454

15

7e9c9f35-a71e-4431-bd7b-50d145ea1eb9

8721265

15

55a7e8a0-cfd9-4cd5-8120-6e769164198a

0880139

15

5ed9d748-62b8-459e-83de-5b66b1fd63be

6473022

15

73d7fbb6-9ac6-4346-83d8-eecee5c2400f

5781321

15

     

LISTA ČEKANJA NEUPISANE DJECE

 

 

323d94f5-457e-447a-b909-c1dab79516bd

4266235

15

7af9d52d-7a9d-49f3-b787-0c43d6bfeb44

7840689

15

f290c6f7-136b-47e5-9f33-f4465a4a53c6

2947932

15

be27159e-57c3-4cbf-8030-2a6f3eedcdae

7739539

15

c4004691-daf6-404f-a060-a4bd5f35a493

8535956

15

797e6196-27cf-4e02-8cca-1df4fdb390a4

3271467

7

f7919487-6584-4842-99ab-43e7994bdf6e

3210723

7

279a4313-ab49-47ac-9647-20b4c2592982

2677596

6

28b4273f-f4ad-451f-9702-4419f071288d

3526168

6

860ac429-d7a0-490d-813c-bc6f24fe71b0

3523464

6

1029add4-78c8-4956-930e-64aa67c72376

9816520

2

11568619-8b7b-4c2d-b783-e087aec6c16c

2841596

1

3f1e589a-600f-405f-94d9-35ea5738ab45

4690314

1

d3ebba58-589e-463d-9b7c-ea2235ed5343

8847824

1

ee0fb523-8e22-4721-ade9-a5d833597b5e

0737610

0

9cf4f958-09c7-4f96-a75c-b7eecfecffce

2639761

0

a7d73993-3962-4453-8a8f-465cd3ee67c3

5356502

15

79df2a1f-938e-46cf-ab0a-21b42656215e

1903869

15

db11e757-edad-4f9a-96cd-da0cdeb2d622

1207996

15

b772bcb3-abd0-443a-97fa-0679b87434a1

4392290

7

881ca66f-a20d-4cf8-b86b-4a224324a192

5536265

0

 

PO Vladimir Nazor

 

LISTA UPISANE DJECE

UID Zahtjeva

Šifra Zahtjeva

Bodovi

81df5cde-1d70-4e10-8aad-2a766fd8cb04

6319293

22

abf6ac3a-8fd1-4c2c-8642-762a417f5f5b

2444645

21

8302b736-b190-4de4-aff5-794a5d0d881a

4521724

21

03d05992-5189-487a-9cff-9f3b0e23853e

8609163

21

8ce2594d-c0d4-4a55-9d0b-0e723e8e9ca7

0646430

21

6f38e45d-7450-4dbc-887c-4ee1bc0419a2

6543957

20

48045f4f-a43d-49db-aa3f-38919f05abb2

8045603

20

d5b4562f-19fd-44a0-9444-2cd64add85df

7097583

20

2c6aaab3-0f59-47bd-a51d-4d2b8cde686a

4567789

16

43627ad7-c1fc-4274-af2f-5f93b25bdbce

3702769

15

83888c37-15b4-46ab-8319-888f4498973f

9868414

15

c1d74ac9-bfe2-4bcf-b2c0-fe14436be5b8

0901289

15

fadf8d0b-e9e5-4651-96c9-5b7d90c5de1b

9210145

15

01be3e5c-4b4c-47bf-8a8a-6288f86077e1

7025406

15

82b8527f-05f1-406e-9649-f0fba8b0c46c

0213817

15

f3cec8a6-5da3-47c4-b048-e8bff813ec09

2412800

15

30b12563-833e-4a12-b741-9ea53a99badb

1552617

15

85f6675d-94af-4ca0-86aa-992f2be2bf3f

3620243

15

972bb511-b687-4ecb-94d7-b314fb1ce2bd

0029237

15

 

   
     

LISTA ČEKANJA NEUPISANE DJECE

 

 

619427f7-4966-47a7-b2cd-0ef5bbf141c9

6674460

15

2dee80b8-4ed1-4827-abce-b2286c43fb3a

0277833

15

c5b1e05a-9b8e-44eb-b97c-5d22c20aac78

0617197

9

7bacda69-4c46-4e80-9492-03fda8908973

5149869

3

9c9de739-ef12-4f98-9f99-697376bc2166

1233779

2

387855dd-36b5-4590-9e25-8aabfab579bb

2440565

2

763d6d57-7e91-4c62-9ad7-12de25f35483

2584625

2

87a2e06d-0aff-487d-bede-e5c5a404d42d

3547471

1

c89d8cc5-35a6-49ac-bd2e-f326034464ce

5154652

0

00993de9-c41f-44f8-92a7-8c50e840df29

9362918

15

ccbf8883-31cf-4f82-a50f-52a20532a187

2403964

15

 

PO Pčelica

 

LISTA UPISANE DJECE

UID Zahtjeva

Šifra Zahtjeva

Bodovi

39991ace-93f7-4e3e-8115-f66953b87e78

7639499

21

b81a4abd-b417-41a8-bc0a-9659ea50beca

6131779

20

65e96143-04c6-4990-a151-ae10bd3aa0aa

6430518

16

b4f4f69f-ced1-4a83-b77e-08b68a178e3f

8272649

15

2959b26a-b7c6-4200-8a66-c57d3f4b4163

0740366

15

c489589a-e5aa-43c3-b3d9-c0e5397e2d56

0804573

15

337cf053-ccc8-45ed-9802-95afa5036d1c

0012862

15

b7dd02a3-290e-4b44-9dde-160e483bde82

4141878

15

3a101f23-66bf-42a4-81a7-f738ee6026c6

7170448

15

96b98f38-fe31-46b6-bba7-b0ceada3d1fe

5591312

15

df4c5cfd-f2f4-497c-8496-eed3db0bb510

5947901

15

     
     

LISTA ČEKANJA NEUPISANE DJECE

 

 

25960df4-720a-4c4e-b13d-2ecaf6575ccd

8666472

7

b4e06c81-7cd9-47a3-ad13-b71cd0cf03d7

6300099

3

2b3736d0-6921-4205-87e9-aecb2d7b5b51

5969855

2

faed0482-1900-43a4-8c45-1730422fff82

4103907

2

e31ae8aa-bc54-47fb-a82d-758549066999

1727107

2

899f0286-8451-45fd-923c-7bfecc497902

1088001

2

64844d56-0061-49bb-8315-2ed97a0ade7b

8403104

2

907e9b0a-7213-47b8-be07-0360278f4013

7151156

1

d3c6c6e6-4219-4468-b23b-4ba54edb003e

0501715

1

72561aa9-2223-4696-94bd-a2a7cb9eb57d

5058720

1

75c0a40c-0149-4c00-a8ba-014908a37582

1386921

0

 

PO Naša radost

 

LISTA UPISANE DJECE

UID Zahtjeva

Šifra Zahtjeva

Bodovi

42c751ff-387e-4230-a091-164c280fe1d3

9608164

23

62c4aeec-190d-471a-ba68-dbef16a336d4

1579276

20

3a0ca849-fc0d-4b70-8d05-0910e9428b01

3048719

16

fbd213eb-191e-4625-8138-95ef22e16602

1531908

16

6ab803c4-dc4f-47cc-b9c6-43c72f3c17c6

2333112

15

019b9248-f889-4680-9c50-8e2fb64df738

7641233

15

020552b1-62dc-4064-be84-e204059463a8

5350217

15

bdb8e397-60a1-4032-a501-a80a9ea4554d

0575806

15

65df7456-5554-441f-af7d-8683860a996d

7759676

15

9047896e-193f-4b46-9637-51343143164e

9537938

10

628475a6-e78e-4338-964f-c2e3672d5b8a

1080740

10

     

LISTA ČEKANJA NEUPISANE DJECE

 

 

41822760-9dee-426b-bf59-8d9d63daf228

2309587

15

b11e29a2-f557-49f5-abf4-a84f967431d2

6252221

2

22ac7d83-a5ec-4918-9395-67928e682533

3177301

2

 

PO Lenije

 

LISTA UPISANE DJECE

UID Zahtjeva

Šifra Zahtjeva

Bodovi

6dfec4c6-1e81-4712-ae87-9315e95dd230

1291285

15

6e9d9b3e-699d-4be2-b69a-d30f07f632d3

8644812

15

75ac678b-5c6c-4229-9d9d-3e970b13af1e

9564297

15

7388feb5-34bc-45fd-add3-1331a4698819

1277808

15

8f6f9b7e-dfdc-4fa7-80d4-8a01d7463244

5726621

15

     
     

LISTA ČEKANJA NEUPISANE DJECE

 

 

8fcb303b-111c-4df3-8d2f-a6519e2572f2

3128738

15

18870559-7866-4f14-9a28-ba5d888e2113

9629294

1

63c71eb9-982f-43d7-b2af-bf5204831794

9278234

15

 

III.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vinkovci 10. lipnja 2022.g.

Podnositelj zahtjeva za upis nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana objave Odluke o rezultatima upisa djece.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vinkovci, J.J.Strossmayera 7, Vinkovci, s naznakom „Žalba na Odluku o rezultatima upisa djece“.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Andrea Vinković, dipl.iur.

 

 

 

 

Za sve dodatne informacije u vezi upisa djece roditelji se mogu obratiti ravnateljici Suzani Zidar na broj telefona 032/304-261.

e-max.it: your social media marketing partner
Pročitano 4281 puta

DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
J.J.Strossmayera 7
32100 Vinkovci
OIB 68478848439
Ravnateljica Suzana Zidar: 032/304-261
e-mail:  dv-vinkovci@vk.ht.hr                  

RADNO VRIJEME VRTIĆA
Ponedjeljak – Petak 6:30 sati do 16:30 sati

RADNO VRIJEME RAČUNOVODSTVA I TAJNIŠTVA
Ponedjeljak - Petak 6:30 sati do 14:30 sati
Tel: 032/304-260

RADNO VRIJEME STRUČNO PEDAGOŠKE SLUŽBE
(Pedagoginja Monika Dragun i psihologinja Tea Leko)
Neposredan rad u vrtiću : Ponedjeljak – Petak 8:00 sati do 12:00 sati
Rad sa strankama : Ponedjeljak – Petak 12:00 sati do 15:00 sati
Tel: 032/338-446

 • Popularno

 • Posljednje dodano

 • Budućnost

 • Lenije

  • Napisao Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer libero ridiculus Morbi nec Donec. Justo magna nulla Nulla quis volutpat cursus lacus non tempor at. Orci turpis fringilla quis enim Pellentesque commodo Vestibulum eget Cum felis. Cursus Nulla Curabitur lacinia Vestibulum senectus Nam consectetuer Mauris in Nunc. Platea ac dolor Pellentesque vitae lacinia Curabitur wisi ut laoreet mauris. Vitae risus eu justo convallis Pellentesque.
   Hrvatski olimpijski dan Lenije Hrvatski olimpijski dan Lenije
   e-max.it: your social media marketing partner
   Napisano Petak, 22 Rujan 2023 00:00 u Lenije Pročitaj 82 puta Više...
  • Napisao Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer libero ridiculus Morbi nec Donec. Justo magna nulla Nulla quis volutpat cursus lacus non tempor at. Orci turpis fringilla quis enim Pellentesque commodo Vestibulum eget Cum felis. Cursus Nulla Curabitur lacinia Vestibulum senectus Nam consectetuer Mauris in Nunc. Platea ac dolor Pellentesque vitae lacinia Curabitur wisi ut laoreet mauris. Vitae risus eu justo convallis Pellentesque.
   Pčelarski dani Pčelarski dani

   Odgojiteljice i djeca iz dječjeg vrtića Lenije posjetila su Pčelarske dane i upoznala se s osnovnim informacijama o pčelama, načinu proizvodnje meda, ali i pčelarskom opremom.

   e-max.it: your social media marketing partner
   Napisano Četvrtak, 16 Ožujak 2023 00:00 u Lenije Pročitaj 724 puta Više...
  • Napisao Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer libero ridiculus Morbi nec Donec. Justo magna nulla Nulla quis volutpat cursus lacus non tempor at. Orci turpis fringilla quis enim Pellentesque commodo Vestibulum eget Cum felis. Cursus Nulla Curabitur lacinia Vestibulum senectus Nam consectetuer Mauris in Nunc. Platea ac dolor Pellentesque vitae lacinia Curabitur wisi ut laoreet mauris. Vitae risus eu justo convallis Pellentesque.
   Hrvatski olimpijski dan u vrtiću Lenije Hrvatski olimpijski dan u vrtiću Lenije

   Hrvatski olimpijski dan obilježava se dana 10. rujna i posvećen je datumu utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora.

   e-max.it: your social media marketing partner
   Napisano Četvrtak, 09 Rujan 2021 22:00 u Lenije Pročitaj 4737 puta Više...
  • Napisao Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer libero ridiculus Morbi nec Donec. Justo magna nulla Nulla quis volutpat cursus lacus non tempor at. Orci turpis fringilla quis enim Pellentesque commodo Vestibulum eget Cum felis. Cursus Nulla Curabitur lacinia Vestibulum senectus Nam consectetuer Mauris in Nunc. Platea ac dolor Pellentesque vitae lacinia Curabitur wisi ut laoreet mauris. Vitae risus eu justo convallis Pellentesque.
   Sadnja stabala u vrtiću Lenije Sadnja stabala u vrtiću Lenije

   Akcija „Zasadi stablo, ne budi panj“ uspješno je provedena u vrtiću Lenije.

   e-max.it: your social media marketing partner
   Napisano Nedjelja, 27 Listopad 2019 23:00 u Lenije Pročitaj 5446 puta Više...
  • Napisao Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer libero ridiculus Morbi nec Donec. Justo magna nulla Nulla quis volutpat cursus lacus non tempor at. Orci turpis fringilla quis enim Pellentesque commodo Vestibulum eget Cum felis. Cursus Nulla Curabitur lacinia Vestibulum senectus Nam consectetuer Mauris in Nunc. Platea ac dolor Pellentesque vitae lacinia Curabitur wisi ut laoreet mauris. Vitae risus eu justo convallis Pellentesque.
   Hrvatski olimpijski dan u Lenijama Hrvatski olimpijski dan u Lenijama

   Dana 10. rujna 2019.g. obilježili smo Hrvatski olimpijski dan brojnim sportskim disciplinama na zraku, ali i crtežima.

   e-max.it: your social media marketing partner
   Napisano Utorak, 17 Rujan 2019 22:00 u Lenije Pročitaj 5505 puta Više...
 • Naša radost

 • Pčelica

 • Vl. Nazor

  • Napisao Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer libero ridiculus Morbi nec Donec. Justo magna nulla Nulla quis volutpat cursus lacus non tempor at. Orci turpis fringilla quis enim Pellentesque commodo Vestibulum eget Cum felis. Cursus Nulla Curabitur lacinia Vestibulum senectus Nam consectetuer Mauris in Nunc. Platea ac dolor Pellentesque vitae lacinia Curabitur wisi ut laoreet mauris. Vitae risus eu justo convallis Pellentesque.
   Hrvatski olimpijski dan u PO Vladimir Nazor Hrvatski olimpijski dan u PO Vladimir Nazor

   Hrvatski olimpijski dan obilježila su djeca i odgojiteljice u PO Vladimir Nazor.

   e-max.it: your social media marketing partner
   Napisano Petak, 22 Rujan 2023 00:00 u Vl. Nazor Pročitaj 128 puta Više...
  • Napisao Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer libero ridiculus Morbi nec Donec. Justo magna nulla Nulla quis volutpat cursus lacus non tempor at. Orci turpis fringilla quis enim Pellentesque commodo Vestibulum eget Cum felis. Cursus Nulla Curabitur lacinia Vestibulum senectus Nam consectetuer Mauris in Nunc. Platea ac dolor Pellentesque vitae lacinia Curabitur wisi ut laoreet mauris. Vitae risus eu justo convallis Pellentesque.
   Večer matematike u Vladimiru Nazoru Večer matematike u Vladimiru Nazoru

   U vrtiću Vladimir Nazor održana je „Večer matematike”u organizaciji hrvatskog matematičarskog društva, a s ciljem izgradnje pozitivnog stava prema matematici od najranije dobi.

   e-max.it: your social media marketing partner
   Napisano Četvrtak, 16 Ožujak 2023 00:00 u Vl. Nazor Pročitaj 766 puta Više...
  • Napisao Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer libero ridiculus Morbi nec Donec. Justo magna nulla Nulla quis volutpat cursus lacus non tempor at. Orci turpis fringilla quis enim Pellentesque commodo Vestibulum eget Cum felis. Cursus Nulla Curabitur lacinia Vestibulum senectus Nam consectetuer Mauris in Nunc. Platea ac dolor Pellentesque vitae lacinia Curabitur wisi ut laoreet mauris. Vitae risus eu justo convallis Pellentesque.
   Cjeloživotno učenje u Vladimiru Nazoru Cjeloživotno učenje u Vladimiru Nazoru

   Studentica Iva,voditeljica udruge Sapunčić,gostovala je u starijoj skupini vrtića Vladimir Nazor i s djecom provela edukativnu radionicu o važnosti higijene od najranije dobi.

   e-max.it: your social media marketing partner
   Napisano Srijeda, 02 Studeni 2022 00:00 u Vl. Nazor Pročitaj 1429 puta Više...
  • Napisao Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer libero ridiculus Morbi nec Donec. Justo magna nulla Nulla quis volutpat cursus lacus non tempor at. Orci turpis fringilla quis enim Pellentesque commodo Vestibulum eget Cum felis. Cursus Nulla Curabitur lacinia Vestibulum senectus Nam consectetuer Mauris in Nunc. Platea ac dolor Pellentesque vitae lacinia Curabitur wisi ut laoreet mauris. Vitae risus eu justo convallis Pellentesque.
   Dani kruha u vrtiću Vladimir Nazor Dani kruha u vrtiću Vladimir Nazor
   e-max.it: your social media marketing partner
   Napisano Srijeda, 02 Studeni 2022 00:00 u Vl. Nazor Pročitaj 1151 puta Više...
  • Napisao Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer libero ridiculus Morbi nec Donec. Justo magna nulla Nulla quis volutpat cursus lacus non tempor at. Orci turpis fringilla quis enim Pellentesque commodo Vestibulum eget Cum felis. Cursus Nulla Curabitur lacinia Vestibulum senectus Nam consectetuer Mauris in Nunc. Platea ac dolor Pellentesque vitae lacinia Curabitur wisi ut laoreet mauris. Vitae risus eu justo convallis Pellentesque.
   Što li radi jaslička skupina u Vladimiru Nazoru? Što li radi jaslička skupina u Vladimiru Nazoru?
   e-max.it: your social media marketing partner
   Napisano Srijeda, 02 Studeni 2022 00:00 u Vl. Nazor Pročitaj 1359 puta Više...
 • Stribor - Jaslice